Skip to content

Ćirilica IZBAČENA IZ VUKOVARA

GRADSKO vijeće Vukovara na današnjoj je sjednici donijelo Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Vukovara kojom se iz Statuta izbacuje pravo srpske manjine na ćirilicu.

Odlučeno je da se brišu odredbe o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma te da se time izvan snage stavlja odluka o ostvarivanju ravnopravne upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara.

Odluka je uslijedila nakon što je popisom stanovništva utvrđeno kako u Vukovaru živi 29.73 posto srpskog stanovništva, što je manje od trećine, pa time NAVODNO gube pravo na službenu uporabu jezika i pisma, piše Index.hr.

Naime, prema Zakonu o pravima nacionalnih manjina iz 2002., ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice.

Ovim je okončano 10-godišnje nasiΙje nad ćirilicom i srpskim jezikom u kom vremenu je od raznih državnih tijela učinjeno sve da do primjene ovog prava srpske zajednice nikada niti ne dođe. Popis stanovništva 2021. čekao se kao spasonosno rješenje u nadi da će Srba u Vukovaru biti manje. Iako je isti pokazao procenat zastupljenosti srpske zajednice od gotovo 30 posto – nikome ni na pamet nije palo da se ovo pravo srpske zajednice u Vukovaru zadrži. Kako je na današnjoj sjednici gradskog vijeća jedan vijećnik rekao: ‘Mi ne moramo mijenjati statut i ukinuti ovo pravo, ali hoćemo’. Tako to izgleda kada primjena prava zavisi od onoga ‘ko je na vlasti, a priznaje samo silu”, rekao je Milaković.

Podsjetimo, 2013. godine postavljena je ćirilična ploča na Policijskoj postaji u Vukovaru, sukladno tadašnjim rezultatima popisa stanovništva, no ratni veterani su je odmah razbili. 2019. je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru odustalo od daljnjeg postupka protiv veterana kojem se sudilo jer je čekićem razbio ploču.