Skip to content

Nijemac pokazao na šta ga podsjeća oblik evropskih država

Njemački YouTuber Zackabier nacrtao je europske države i pokazao kako one zapravo izgledaju.

Hrvatska je dobro prošla, a Albanci i Slovenci bi se čak mogli malo uvrijediti. 🤣

Pogledajte kako je prošla Srbija i BiH.

Rusija

Srbija

Estonija

Bugarska

Finska

Velika Britanija

Cipar

Danska

Francuska

Gruzija

Poljska

Slovenija

Italija

Latvija

Crna Gora

Norveška

Rumunjska

Albanija

Bjelorusija

Belgija

Lihtenštajn

Litva

Jermenija

Njemačka

Ukrajina

Češka

Grčka

Moldavija

Španjolska

Portugal


Austrija


Bosna i Hercegovina


Mađarska


Hrvatska


I kad sve spojimo, dobijemo ovo…

Sidebar