Skip to content

OVAKO SE ŽIVJELO U SIRIJI prije nego što su drugi upleli svoje prste!

Kakva je bila svakodnevica u Siriji? U ovoj mediteranskoj zemlji ljudi su živjeli u slobodi i sreći…

Sirija je bila središte jedne od najstarijih poznatih civilizacija, Eble. Na ovom su se prostoru izmjenjivali Feničani, Egipćani, Hetiti, Aramejci, Asirci, Babilonci, Perzijanci te na kraju Aleksandar Makedonski.

Treba imati na umu sljedeće: daleko od toga da je Sirija bila utopija, a Bašar al-Asad neki novi Mandela. Sirija je, poput svih zemalja svijeta, imala svoje mane i probleme.

Ali u poređenju sa ostalim zalivskim zemljama, bila je znatno ispred u pogledu ljudskih prava, naročito prava žena, obrazovanja i sekularizacije.

Iz Sirije posljednjih godina stižu samo loše vijesti od kada je počeo rat kome se kraj izgleda još ne bliži.

Svi se pitaju kako li je ova zemlja izgledala prije rata i kako se živjelo.

Tamo su u slozi živjeli hrišćani i muslimani, vjerske zajednice su se uzajamno poštovale.

Sirija je bila država bogata i kulturna, pa samim tim krajnje ugodna za život.

1. Sirija je oduvijek bila otvoreno društvo okrenuto zapadnoj kulturi kao nijedna druga arapska država.

2. Sirija je jedina arapska država sa sekularnim sistemom. Islamski zakon je protivustavan.

3. Prije građanskog rata koji je počeo 2011. godine Sirija je bila jedina zemlja u regiji bez ratova i unutrašnjih sukoba.

4. Sirija je jedina zemlja koja je prihvatila iračke izbjeglice bez ikakve diskriminacije bilo političke, vjerske ili društvene.

5. Porodica sirijskog predsjednika Bašara al Asada pripada alavitima, tolerantnoj grani islama (ogranku šiitskog islama). Alavita u Siriji ima oko 12 posto.

6. Čak pet papa je bilo sirijskog porijekla. Vjerska tolerancija je jedna od temeljnih vrijednosti Sirije.

7. Oko 10 posto sirijskog stanovništva pripada hrišćanima. Do početka rata u sekularnoj Siriji hrišćani, šiiti, suniti, alaviti i Jevreji su živjeli u miru.

Islamski fundamentalizam je bio zatiran. Hrišćani su mogli da kupuju zemlju i grade crkve. U ostalim arapskim zemljama hrišćanska populacija broji manje od 1 posto.

8. U Siriji žene nisu bile u obavezi da se pokrivaju velom niti da nose burke.

9. Sirijske žene imaju isto pravo kao i muškarci na zdravstveno osiguranje i obrazovanje.

10. Sirija je jedina mediteranska zemlja koja je još uvijek vlasnik svojih naftnih kompanija. Vlada nije htjela da ih privatizuje jer ta bogatstva pripadaju narodu Sirije.

11. Sirija ima naftne rezerve od 2.500 miliona barela, a mogu da je eksploatišu samo državne fabrike.

12. Sirija je jedina zemlja koja ništa ne duguje Međunarodnom monetarnom fondu. Sirijci su svjesni da zaduživanjem daju slobodu svog naroda opet u ruke gigantskih kompanija.

Sidebar