Skip to content

Parlamentarna skupština Vijeća Europe ne priznaje legitimitet Vladimira Putina kao predsjednika Ruske Federacije

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PACE) objavila je rezoluciju u kojoj se navodi da ne priznaje Vladimira Putina za predsjednika Ruske Federacije.

To tijelo, sa sjedištem u Strazburu u Francuskoj, poziva svoje zemlje članice i posmatrače, kao i Evropsku uniju, da prekinu svaki kontakt s Putinom “osim u humanitarne svrhe i u mirovnim ciljevima”.

Pod naslovom „Smrt Alekseja Navaljnog i potreba da se suprotstavi totalitarnom režimu Vladimira Putina i njegovom ratu protiv demokratije”, dio rezolucije glasi:

– U skladu sa svojom Rezolucijom 2519 (2023), Skupština ne priznaje legitimitet Vladimira Putina kao predsjednika Ruske Federacije i ponavlja svoj poziv državama članicama i posmatračima Vijeća Evrope i Evropskoj uniji da prekinu svaki kontakt s njim, osim u humanitarne svrhe i u mirovnim ciljevima. Skupština podsjeća da ukidanje ograničenja predsjedničkih mandata u korist Vladimira Putina krši ne samo ruski ustav, već i dobro utvrđene međunarodne pravne principe.

U rezoluciji se također navodi da “ukidanje ograničenja predsjedničkih mandata u interesu Vladimira Putina krši ne samo ruski ustav, već i utvrđena međunarodna pravna načela”.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope smatra da ruska država snosi punu odgovornost za ubistvo Alekseja Navaljnog.

Skupština je je apelirala da se identificiraju svi pojedinci i pravne osobe koje se mogu klasificirati kao kolaboracionisti Ruske Federacije, te da se prema njima primijene oštre kazne, uključujući oduzimanje imovine, te također “da se prizna da se Ruska pravoslavna crkva zapravo koristi od strane režima u Kremlju kao instrument ruskog utjecaja i propagande i nema nikakve veze sa slobodom vjeroispovijesti i slobodom izražavanja.”

U tački 16 skupština navodi da je Ruska Federacija fašističkom propagandom uvela je kult ličnosti oko lika Vladimira Putina:

– Skupština smatra da se Ruska Federacija postupno transformirala u državu koja danas zabranjuje postojanje bilo kakve političke oporbe. Fašističkom propagandom uvela je kult ličnosti oko lika Vladimira Putina. Zloupotrebom kaznenopravnog sustava režim je potisnuo svaki politički i medijski pluralizam; civilno društvo više ne može postojati osim u podzemlju; a režim nameće masovni konformizam, uključujući i indoktrinaciju djece. Svojim ljudima predstavlja opasnu viziju Rusije koja se okuplja oko imperijalističkog osvajanja, idući tako daleko da prijeti svojim neprijateljima nuklearnim uništenjem. Svi ovi fenomeni, u kombinaciji sa sveprisutnim sigurnosnim aparatom, masovnim nadzorom društva i brutalnom represijom protiv mirnih prosvjeda, pretvorili su Rusku Federaciju u ono što Skupština smatra totalitarnom državom, čiji modus operandi podsjeća na način zločinačke organizacije.

U tački 17 se također navodi da je režim Vladimira Putina “objavio rat sopstvenom narodu”:

– Kako je Ruska Federacija federacija samo formalno, režim Vladimira Putina je takođe objavio rat svom narodu. Posebno, autohtoni narodi, nacionalne i etničke manjine u Ruskoj Federaciji su nasilno rusifikovani i podvrgnuti represiji i diskriminaciji, kršeći obaveze Ruske Federacije prema Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije. Skupština posebno primjećuje nesrazmjerno velike gubitke koje su pretrpjele vojne jedinice sastavljene od vojnika regrutovanih iz nacionalnog, etničkog i autohtonog stanovništva. Skupština smatra da je ovo namjerna kampanja koja ima za cilj eliminaciju nacionalne i etničke raznolikosti unutar Ruske Federacije.”

U tački 19 skupština poziva na hitno naoružavanje Ukrajine:

– Hitne i koordinirane mjere jedino su sredstvo za suprotstavljanje totalitarnom režimu Vladimira Putina i njegovom ratu protiv demokracije. Ukrajina mora odmah dobiti oružje i streljivo koje joj je potrebno da se učinkovito obrani i da odbije ruske okupatore.

Osim toga, skupština u tački 20 poziva na jače sankcije Rusiji kako bi “spriječila njenu ekonomiju da nastavi finansirati svoj ilegalni agresorski rat”.

Vijeće je također pohvalilo prijedlog Julije Navalnaje da se bori protiv „pokretača zločinačkog režima Vladimira Putina” korištenjem vrsta pravnih instrumenata koji se često koriste protiv organiziranih kriminalnih grupa: istraživanje njihovih finansijskih mahinacija, „potraga za njihovim saradnicima, advokatima i finansijerima u Vijeću zemalja članica Evrope i šire, kako bi se spriječilo da se režim sakrije iza korporativnih velova i mreže lažnih kompanija.”

Skupština također poziva „države članice i posmatrače Savjeta Evrope i Evropsku uniju da priznaju da se Ruska pravoslavna crkva zapravo koristi kao instrument ruskog uticaja i propagande od strane režima Kremlja i da nema nikakve veze sa slobodom vjere i slobodom izražavanja.”

Skuština poziva i na prekidanje svih usluga koje se pružaju ruskoj naftnoj i plinskoj industriji kako bi se ograničila njezina buduća proizvodnja ukapljenog prirodnog plina i povećali troškovi vađenja nafte u Ruskoj Federaciji; nametanje sankcija Moskovskoj burzi kao i Rosatomu.

Skupština poziva Sjedinjene Američke Države – državu promatrača Vijeća Europe – da osiguraju da se senatski prijedlog zakona o inozemnoj pomoći, koji uključuje vojnu pomoć Ukrajini, stavi na glasovanje bez daljnje odgode.

Između ostalog, skupština poziva članice Vijeća Europe i države promatrače te Evropsku uniju da ojačaju mehanizam sankcija protiv režima Aleksandra Lukašenka u Bjelorusiji.

U rezoluciji usvojenoj u oktobru 2023., PACE je utvrdila da će priznati Putina kao nelegitimnog nakon završetka njegovog sadašnjeg predsjedničkog mandata, koji bi trebao prestati 7. maja.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je jedno od dva statutarna tijela Vijeća Evrope — međunarodne organizacije sa navedenim ciljem podržavanja demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u Evropi. Razlikuje se od Evropske unije i službeni je posmatrač Ujedinjenih nacija.