Skip to content

Početna plata 1.600 evra: TRI NOVA KONKURSA ZA POSAO U NEMAČKOJ, ovo su uslovi za prijavu…

Tri konkursa za zapošljavanje u Nemačkoj raspisaće ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje i nemačka organizacija GIZ. Na ovaj način do posla u najrazvijenijom evropskoj ekonomiji, za platu od oko 1.600 evra mesečno, moći će doći medicinske sestre i tehničari, opšteg i pedijatrijskog smera

Prijave za prvi konkurs traju do 17. januara, dok će odabir kandidata biti sredinom februara. Drugi konkurs biće raspisan od 18. marta do 17. aprila, a treći od 5. avgusta do 25. septembra.

Prijavljivanje za učešće na projektu vrši se isključivo preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koja je, pored evidentiranja svih prijava, zadužena i za proveru da li ugovor o radu, koji je ponuđen kandidatima, ispunjava sve pravne uslove prema zakonu Srbije. Tako je ovo, praktično, jedini kontrolisani način odlaska u Nemačku.

Glavni uslov koji kandidati moraju da ispune je završena četvorogodišnja medicinska škola. Zbog otežanog procesa nostrifikacije diploma, prekvalifikanti se ne primaju.

Takođe, kandidati bi trebalo da imaju i minimum šest meseci iskustva, u poslednjih pet godina. Poznavanje nemačkog jezika za ulazak u projekat nije neophodno, jer projekat pod nazivom “Triple Win” obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja i to o trošku projekta.

Organizatori pružaju i podršku u procesu nostrifikacije diplome, kao i pri samoj integraciji u Nemačkoj. Svakom kandidatu prilikom razgovora sa potencijalnim nemačkim poslodavcem obezbeđen je prevod.

Visina zarade pre nostrifikacije diplome je 2.000 evra bruto (oko 1.600 evra neto), a nakon nostrifikacije i viša.

Troškove prevoza na relaciji Srbija-Nemačka snosi poslodavac, koji takođe pružaju i podršku pri pronalaženju smeštaja, a postoji i mogućnost da snose i deo troškova vezanih za smeštaj.

Projekat sarađuje sa više od 200 poslodavaca širom Nemačke i svi oni su u obavezi da potpisivanjem ugovora garantuju zaključivanje radnog odnosa naših državljana u Nemačkoj, pod istim uslovima kao i za osobe koje već rade u toj zemlji.

Prethodne godine po istom projektu prijavilo se 360 medicinskih sestara i tehničara, opšteg i pedijatrijskog smera, što je za oko 100 više nego 2018. godine.

“Kandidati ne plaćaju nikakve nadoknade za posredovanje, niti projekat ostvaruje profit u Srbiji, jer sve troškove projekta snose nemački poslodavci. Sam proces posredovanja je apsolutno legalan, na profesionalnom i društveno odgovornom nivou”, kažu u “Triple Win” projektu.

Ovaj projekat se sprovodi na osnovu “Sporazuma o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj” zaključenog 2013. godine. između Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Republike Srbije.

Projekat se orijentiše prema kodeksu ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i ne regrutuje stručno osoblje iz zemalja koje i same imaju nedostatak radne snage u oblasti zdravstvene nege, niti sme da prouzrokuje nedostatak stručnog osoblja na tržištu rada u matičnim zemljama.

U Nemačkoj zemlji trenutno živi oko 450.000 Srba, a od 2016. godine je na rad u Nemačku otišlo više od 44.000 radnika iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Severna Makedonija).

Sidebar