Skip to content

Sud osudio prosjaka i uzeo mu 60 kn: “Kriv je što je po kućama govorio da je gladan”

Stalna služba gospićkog Općinskog suda u Gračacu osudila je zbog prosječenja 55-godišnjeg Kninjanina Rajka S. Prijedlog protiv njega je podnijela tamošnja policija smatrajući da je time poνrijedio članke iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a sud ga je proglasio krivim u svojem prekršajnom postupku.

Kriv je što je dana 11. rujna 2011. godine u 16.30 sati u Gračacu išao od kuće do kuće i tražio novac od građana govoreći da je gladan i da mu novac treba za hranu, te na taj način dobio od Ljubice M. 10 kuna, od Marjana T. 30 kuna i 20 kuna od Pere B., dakle, odao se prosjačenju – zaključio je sud u Gračacu, a prenosi Jutarnji list.

Odrezali su mu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, uvjetna je, te se neće izvršiti ako okriνljenik u “narednih 12 mjeseci ne počini jedan ili više prekršaja za koje mu je izrečena ista ili teža kazna od kazne izrečene ovom uvjetnom osudom”.

Sud mu je oduzeo imovinsku korist koju je ostvario ovim prekršajem i po pravomoćnosti njihova naloga vratit će se oštećenima, redom: Ljubici M. 10 kuna, Marjanu T. 30 kuna i Peri B. 20. kuna.

Sud je uzeo u obzir postojeće okolnosti i težinu prekršaja, radi čega je okrivljeniku za počinjeni prekršaj izrekao sankciju koju smatra primjerenom da bi se ostvarila svrha kažnjavanja. Od okrivljenika je oduzeta imovinska korist koju je ostvario prekršajem – obrazložio je sud, pa okrivljenoga oslobodio plaćanja troškova postupka jer je – lošeg imovnog stanja.

Sidebar