Skip to content

Vlada Federacije BiH omogućila britanskoj privatnoj kompaniji uništavanje šumskog bogatstva bez saglasnosti Pravobranilaštva BiH

Vlada Federacije BiH isključila je Pravobranilaštvo BiH prilikom donošenja odluka o raspolaganju imovinom, odnosno šumama koje u Varešu krči britanska firma “Adriatik metals”, piše portal “Istraga.ba“.

Isti izvor navodi da je “Pravobranilaštvo BiH isključeno iz procesa odlučivanja o davanju državnog zemljišta na raspolaganje, odnosno o promjeni namjene državnog zemljišta, te su u odluci o promjeni namjene šumskog zemljišta koju je u petak, 22. decembra, bez obavještavanja javnosti, usvojila Vlada FBiH, brisane riječi ‘i saglasnost Pravobranilaštva BiH'”.

  • U obrazloženju ove odluke federalni premijer Nermin Nikšić naveo je da je za to imao saglasnost Kristijana Šmita.
Britanskoj privatnoj kompaniji omogućeno uništavanje šumskog bogatstva BiH!

Portal “Istraga.ba” piše da je kompanija “Adrijatik metals”, bez ikakvih dozvola, već isjekla određeni dio šume zbog čega je protiv odgovornih podnesena krivična prijava Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, a, kako bi zaštitili ovu britansku kompaniju, rukovodstvo Vlade FBiH je donijelo Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene.

Odluka je opšti akt, ali je donesena na osnovu Informacije u kojoj je navedeno da je inicijativu pokrenula kompanija “Adriatik metals“. Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta na području Vareša, Vlada FBiH je donijela sredinom novembra suprotno Zakonu o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a u korist britanske kompanije “Adriatik metals”.

U odluci piše da se šumsko zemljište, može, osim za raspolaganje šumama, privremeno koristiti za druge planirane namjene, i to u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i drugih prirodnih bogatstava u periodu trajanja koncesionog ugovora.

“Koncesor, koncesionar ili investitor može podnijeti zahtjev kantonalnom ministarstvu za korištenje šumskog zemljišta za druge namjene ukoliko je to predviđeno planom prostornog uređenja”, navedeno je u odluci.

Prema odluci Vlade FBiH, dozvola za korištenje šumskog zemljišta izdaje se u formi rješenja koje donosi federalni ministar uz prethodno mišljenje Federalne uprave za šumarstvo i saglasnosti Pravobranilaštva BiH.

S obzirom na to da je za promjenu namjene zemljišta, u ovom slučaju šume, bila potrebna saglasnost Pravobranilaštva BiH, Vlada FBiH je odlučila da izmijeni odluku, odnosno da izbaci ovu instituciju iz procesa odlučivanja o promjeni namjene državne imovine.

  • Portal “Istraga.ba” podsjeća da je OHR ranije upozorio Vladu FBiH da vodi računa o promjeni namjene zemljišta.

“U vezi sa Vašim zahtjevom za pojašnjenje, molimo Vas da imate na umu da promjena namjene šumskog zemljišta očito ima za posljedicu znatne pravne posljedice za predmetnu nekretninu te bi stoga bila čin raspolaganja koji zahtijeva aktivno učešće i saglasnost vlasnika”, navedeno je u prvobitnom aktu OHR-a.

Portal “Istraga.ba”. navodi da se Šmit predomislio pod pritiskom britanske kompanije u čije ime lobira i Ambasada Velike Britanije u BiH, te je zbog toga Vlada FBiH odlučila iz procesa odlučivanja isključiti Prvobranilaštvo BiH.